Menu

donos kulturalny

wydarzenia kulturalne nad którymi warto się zatrzymać - jazz, literatura, teatr

Jacek Niedziela-Meira "Jam Session" - Akademia Muzyczna we Wrocławiu, 2017

k_carol

jam_session_okladka_front

Która z płyt według czytelników „Downbeatu” była najlepszą w roku 1978? A jaką wówczas opinię w tej kwestii mieli krytycy tego szacownego miesięcznika? Niektórzy wzruszą może ramionami słysząc takie pytania, ale z drugiej strony fanów podsumowań, porównań i statystyk także nie brakuje. Ucztą dla nich będzie książka Jacka Niedzieli-Meiry „Jam Session”, która w znacznej części swoich 320 stron przedstawia wyniki rzeczonych ankiet. Autor dołożył do tego krótkie podsumowanie poszczególnych dekad oraz zestawienie wyników według nazwisk muzyków. A to tylko połowa zawartości omawianej tu książki. Pozostała cześć zawiera opis tego, co można by nazwać „tłem” jazzu. Historycznych i społecznych uwarunkowań, kontekstów, podłoża.  Znajdziemy, więc na kartach Jam Session rozdział poświęcony językowi społeczności afro-amerykańskiej, z konkretnymi przykładami użycia wybranych sformułowań w tekstach piosenek. Jest część poświęcona słynnemu pytaniu o trzy marzenia. Pytaniu, które baronowa Pannonica de Koeniswarter zadawała jazzowym muzykom, a ich odpowiedzi zebrała potem w książkę Three Wishes.  Są dywagacje na temat tekstów w utworach bluesowych, jazzowych odniesieniach w literaturze, wreszcie o głównych postaciach społeczności afroamerykańskiej. Ten – wydawało by się miszmasz, układa się jednak w interesujący i przemyślany wywód. Jak nadmienia sam autor, właśnie niczym tytułowe Jam Session, pozornie nieuporządkowane, jednak potrafiące dostarczyć sporą dawkę emocji i zadowolenia po stronie odbiorcy. Po trosze zbiór gawęd, trochę quasi-encyklopedyczne kompendium wiedzy, trochę autorski esej. W każdym razie stanowi Jam Session interesującą pozycję, wartą postawienia na półce jazz-fana.

© donos kulturalny
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci